Název projektu:
Rekonstrukce technologického zařízení a osvětlovací techniky
v provozovně společnosti INPEKO, spol. s r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022480

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj
Projekt se týká výměny technologického zařízení a rekonstrukce osvětlení v provozovně společnosti INPEKO spol. s r.o. Konkrétně se jedná o rekonstrukci stávající technologie na výrobu chleba.

Hlavním cílem projektu
Předmětem projektu jsou 2 opatření:
1) Snížení energetické náročnosti výrobního a technologického procesu
2) Modernizace osvětlení

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií:

 


 

© 2021 INPEKO, spol. s r. o.   |   Certifikace IFS / HACCP