Název projektu:Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy INPEKO, spol.s r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013642

Popis projektu:
Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Cíle projektu:
Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií:

 


 

© 2021 INPEKO, spol. s r. o.   |   Certifikace IFS / HACCP